I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

HYDROSYn

สินค้าใหม่ล่าสุด

GREASE ULTRA CT 2

GREASE ULTRA CT 2 (กรีส อัลตร้า ซีที 2) จาระบีอัดทั่วไปป้องกันน้ำและสนิม

– จาระบีคุณภาพสูง ผสมสารป้องกันสนิม

– มีความสามารถในการยึดเกาะ จึงป้องกันน้ำและสนิม ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

– สำหรับอัดช่วงล่างและส่วนต่างๆ ของรถยนต์ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับลูกปืนล้อ

– สำหรับอัดตามจุดต่างๆที่ต้องการการทนการชะน้ำ ในอุตสาหกรรม

– สามารถใช้กับงานทั่วไปทั้งยานยนต์และอุตสาหกรรม เช่น Chassis ระบบสายพานต่างๆ เป็นต้น