I MATERIAL CO.,LTD.

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอ แมททีเรียล จำกัด ก่อตั้งในปี ค.ศ 2010 โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจวัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเราได้รวบรวมประสบการณ์เพื่อคัดสรรวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการใช้งานสูงสุด อีกทั้งเรายังหานวัตกรรมวัสดุใหม่ ๆ ที่มาทดแทน และตอบโจทย์แก้ปัญหาเดิม อย่างเช่น สินค้า Capstone ที่มาแก้ปัญหามลภาวะในห้องทดสอบคอนกรีต และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เราได้คัดสรรสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงและมีความทนทานในการใช้งานสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตรา Avery Dennison

เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

Our clients