I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

CAPSTONE

แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต

รายการสินค้า Capstone

CAPSTONE S-280

เป็นสเปคเริ่มต้นของ High Strength Gypsum ที่ใช้สำหรับเคลือบหัวคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด โดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 25~26% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ Capstone S-280 จะขึ้นไปมากกว่า 280 kgf/cm2 หรือ 4000 psi

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน