I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

CAPSTONE

แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต

รายการสินค้า Capstone

CAPSTONE S-700

Capstone S-700 เป็นสเปคใหม่ที่มีการพัฒนาให้มีกำลังอัดสูงถึง 10000 psi ซึ่งเป็นสเปคที่ให้กำลังอัดได้สูงสุดในปัจจุบัน

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน