Loading

CAPSTONE S-700

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-420 เป็นอีกหนึ่งสเปคที่ได้รับความนิยม ด้วยคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความแข็งแรงทำให้ในการก่อสร้างอาคารสูงนิยมเลือกใช้ Capstone ในการเคลือบหัวคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด โดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 21~22% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ S-420 จะขึ้นไปมากกว่า 420 kgf/cm2 หรือ 6000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-420 CAPSTONE S-350 CAPSTONE S-280 CAPSTONE S280

อ่านต่อ

CAPSTONE S-630

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-630 Capstone S-630 เป็นสเปคที่มีกำลังอัดสูงถึง 9000 psi ซึ่งสเปคนี้จะใช้เวลาเซตตัวประมาณ 40 นาที โดย Capstone S-630 มีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 15.5~16% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 40 นาที ความแข็งของ Capstone S-630 จะขึ้นไปมากกว่า 630 kgf/cm2 หรือ 9000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-630

อ่านต่อ

CAPSTONE S-560

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-420 เป็นอีกหนึ่งสเปคที่ได้รับความนิยม ด้วยคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความแข็งแรงทำให้ในการก่อสร้างอาคารสูงนิยมเลือกใช้ Capstone ในการเคลือบหัวคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด โดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 21~22% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ S-420 จะขึ้นไปมากกว่า 420 kgf/cm2 หรือ 6000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-420 CAPSTONE S-350 CAPSTONE S-280 CAPSTONE S280

อ่านต่อ

CAPSTONE S-420

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-420 เป็นอีกหนึ่งสเปคที่ได้รับความนิยม ด้วยคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความแข็งแรงทำให้ในการก่อสร้างอาคารสูงนิยมเลือกใช้ Capstone ในการเคลือบหัวคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด โดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 21~22% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ S-420 จะขึ้นไปมากกว่า 420 kgf/cm2 หรือ 6000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-420 CAPSTONE S-350 CAPSTONE S-280 CAPSTONE S280

อ่านต่อ

CAPSTONE S-350

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-350 เป็นสเปคหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 23~24% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ S-350 จะขึ้นไปมากกว่า 350 kgf/cm2 หรือ 5000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-350 CAPSTONE S-280 CAPSTONE S280

อ่านต่อ

CAPSTONE S-280

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-280 เป็นสเปคเริ่มต้นของ High Strength Gypsum ที่ใช้สำหรับเคลือบหัวคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด โดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 25~26% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ Capstone S-280 จะขึ้นไปมากกว่า 280 kgf/cm2 หรือ 4000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-420 CAPSTONE S-350 CAPSTONE S-280 CAPSTONE S280

อ่านต่อ