I MATERIAL CO.,LTD.

Capstone

แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต

Capstone คืออะไร ?

CAPSTONE เป็น High Strength Gypsum สำหรับการเคลือบหัวแท่งคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

โดยตัวผลิตภัณฑ์สามารถรับแรงได้ตั้งแต่ 4,000-10,000 psi (280-700 kgf/cm2) และ วัสดุ High Strength Gypsum สำหรับการเคลือบหัวแท่งคอนกรีตนี้ ถูกระบุให้สามารถใช้ได้ตามมาตรฐาน ASTM C617

ทำไมต้องใช้ Capstone

  • ให้ค่าการทดสอบที่แม่นยำและสม่ำเสมอ เนื่องจากการเคลือบหัวแท่งคอนกรีตด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้พื้นผิวหน้าสัมผัสที่เรียบ จึงทำให้เกิดการกระจายแรงได้สม่ำเสมอทั่วตัวอย่างแท่งคอนกรีต
  • สะดวกรวดเร็ว มีวิธีการทำงานที่ง่าย และใช้ระยะเวลาน้อยในการเซ็ตตัวเพื่อพร้อมสำหรับการทดสอบ
  • ไม่เป็นพิษต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวิธีการใช้งาน ใช้เพียงน้ำเป็นส่วนผสมในการทำงานเพื่อให้เกิดปฏิกริยาเท่านั้น
  • มาตรฐาน ASTM C617 และกรมทางหลวง ระบุให้สามารถใช้ High Strength Gypsum ในการเคลือบหัวแท่งคอนกรีต เพื่อการทดสอบกำลังอัดได้

คลิกเพื่อขยายภาพ

ผลการทดสอบ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

คำถามที่พบบ่อย

ความหนาไม่กำหนด แต่จะต้องคุมเต็มพื้นที่หน้าตัดของหัวลูกปูน

ใช้น้ำอุณหภูมิห้องมาตรฐานปกติ (20 – 25 องศาเซลเซียส) ตามขนาดปริมาณ (%) ที่ระบุไว้ที่ข้างกระสอบ

120-160 กรัม ขึ้นอยู่กับความเรียบของหัวลูกปูนที่เก็บมา

ด้านบนด้านเดียว หรือทั้งสองด้านในกรณีที่ด้านล่างของโมลด์เกิดพื้นผิวไม่ได้ระดับ

คนให้น้ำและแคปสโตน เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (เนื้อครีมละเอียด)

หลังจากเปิดถุงแล้วมีการปิดปากถุงให้สนิทจะสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ1ปีหรือนานกว่าขึ้นอยู่กับ สภาพความชื้น

ครอบคลุมหัวลูกปูนทั้งหมดและไม่มีฟองอากาศบนผิวหน้าของแคปสโตน