I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

CAPSTONE

แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต

รายการสินค้า Capstone

CAPSTONE S-560

เป็นอีกหนึ่งสเปคที่มีกำลังอัดสูง ซึ่งโครงการก่อสร้างที่มีความสำคัญส่วนใหญ่ของรัฐบาลในใต้หวัน จะใช้ Capstone S-560 ในการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก เช่น ทางรถไฟความเร็วสูง, ทางด่วน, สะพาน เป็นต้น โดย Capstone S-560 มีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 17~18% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ Capstone S-560 จะขึ้นไปมากกว่า 560 kgf/cm2 หรือ 8000 psi

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน