I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

HYDROSYn

สินค้าใหม่ล่าสุด

ULTRA FREEZER ISO 46, 68

ULTRA FREEZER (อัลตร้า ฟรีสเซอร์) ISO 46, 68 น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สังเคราะห์ เครื่องทํา ความเย็น ห้องเย็นแช่แข็ง สามารถใช้ได้ดีกับระบบแอมโมเนีย

– มีฟิล์ม น้ำมันที่แข็งแรงช่วยลดการสึก หรอของชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ 

– ไม่ทำให้เกิด คราบยางเหนียว และลดปัญหาเขม่าอุดตันในระบบและไส้กรอง

– มีความเสถียรสูงที่อุณหภูมิสูงและต่ำ ทําให้ยืดอายุ การเปลี่ยนถ่าย (Reciprocating) และชนิด สกรู (Screw)

– เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมแช่แข็ง และโรงงานผลิต น้ำเเข็งและทุกประเภท