I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

HYDROSYn

สินค้าใหม่ล่าสุด

SUPER GUARD

SUPER GUARD (ซุปเปอร์ การ์ด) ใช้ป้องกันสนิมชิ้นงานโดยการจุ่ม สเปรย์ หรือใช้ทา หลังจากผ่านน้ำมันหล่อเย็นหรือน้ำยาทำความสะอาด

– สามารถไล่น้ำและความชื้นออกจากชิ้นงานได้ดี

– ให้ฟิล์มที่บางมากง่ายต่อการทำความสะอาด

– สามารถใช้ได้ดีในที่ร่มและกลางแจ้ง