I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่ออิฐมวลเบา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

• สำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง
• มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยให้เนื้อปูนนุ่มเหนียว ทำให้ขึ้นรูปและจัดแนวก่อได้ง่าย
• มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้ผนังแข็งแรง

คุณสมบัติเด่น
• ใช้งานได้ดีกับอิฐมวลเบาทุกชนิด
• ช่วยประหยัดเวลาการก่อ ทำงานได้รวดเร็ว
• สามารถใช้งานได้กับเครื่องผสมปูนก่อ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน