I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

ใช้สำหรับงานเกร้าท์คอนกรีตที่ต้องการรับกำลังสูง เช่น งานเกร้าท์ใต้ฐานสะพาน ฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ ฐานโครงสร้างขนาดใหญ่ เกร้าท์ซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง
 

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน