I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรีดำ​ ปูนซีเมนต์กำลังอัดสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

           อินทรีดำ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งช่วยให้สามารถถอดแบบหล่อออกเร็วได้เนื่องด้วยการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมที่สุด ​ด้วยพฤติกรรมการทำให้แข็งที่เหมาะสมที่สุดของ อินทรีดำจึงสามารถทำให้พื้นผิวคอนกรีตเสร็จเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานสำเร็จรูป​
​ลักษณะเฉพาะของ อินทรีดำทำให้เหมาะสำหรับคอนกรีตสำเร็จรูประดับมืออาชีพ เช่น ส่วนของสะพาน, เสาเข็มสำเร็จรูป, คานและเสา, แผงผนัง

 

 
 

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน