I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบผิวคอนกรีต SP02

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

– ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
– เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
– สามารถฉาบบนผิวคอนกรีตที่เรียบมัน โดยไม่ต้องสลัดดอก หรือ กะเทาะพื้นผิวเดิม
– ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ปูนยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีตได้ดี
– ฉาบได้นุ่ม ลื่น สะดวกต่อช่าง
– มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
– ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 6 MPa*

ขั้นตอนการเตรียมงาน

– พื้นที่ต้องการฉาบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษคอนกรีตและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน