I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

ลูกดิ่ง สกิมโค้ทสีขาว ฉาบตกแต่งแก้ไข

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

 
  • สำหรับงานฉาบ ตกแต่งผิวทาสีรองพื้นไปแล้ว และพื้นผิวที่ไม่ได้ทาสี หรือแก้ไขงานผิวหยาบเป็นคลื่น หรือ รอยตามด
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (onecoat) ที่มีความหนาประมาณ 1 – 2 มม.
  • คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
  • มีค่าการยึดเกาะสูง รับแรงดึงได้ มากกว่า 4.5 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C952
  • มีค่าความแข็งแรงสูงสุด 28 วัน
  • รับกำลังอัดได้ มากกว่า 90 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

  • ฉาบได้พื้นที่ 20 – 25 ตร.ม. ที่ความหนา 1 – 2 มม.

ขนาดบรรจุ : 20 กก.

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน