I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ปูนก่ออิฐมวลเบา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

  • คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
  • ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ
  • มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่น ใน 10 วินาที
  • มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว
  • เนื้อปูนละเอียด จัดแนวง่าย ก่อแบบบาง ไม่สิ้นเปลืองปูน
  • สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2 – 3 ม.ม. เท่านั้น
  • ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

  • ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ก่อได้ 26 ตร.ม.
  • ก่ออิฐมวลเบา หนา 10 ซม. ก่อได้ 19.5 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน