I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นนโยบายเมื่อเทียบกับน้ำที่กำหนดสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นสามารถรับแรงอัดได้รวม 180 KSC 

สอนการใช้งาน:  ใช้จัดทำสำหรับงานขนาดเล็กทั่วไปเทพื้นระดับ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน