I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

Capstone

แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต

Capstone คืออะไร ?

CAPSTONE เป็น High Strength Gypsum สำหรับการเคลือบหัวแท่งคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

โดยตัวผลิตภัณฑ์สามารถรับแรงได้ตั้งแต่ 4,000-10,000 psi (280-700 kgf/cm2) และ วัสดุ High Strength Gypsum สำหรับการเคลือบหัวแท่งคอนกรีตนี้ ถูกระบุให้สามารถใช้ได้ตามมาตรฐาน ASTM C617

ทำไมต้องใช้ Capstone

คลิกเพื่อขยายภาพ

ผลการทดสอบ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

อุปกรณ์ที่ใช้ทำ capstone

คำถามที่พบบ่อย

ความหนาไม่กำหนด แต่จะต้องคุมเต็มพื้นที่หน้าตัดของหัวลูกปูน

ใช้น้ำอุณหภูมิห้องมาตรฐานปกติ (20 – 25 องศาเซลเซียส) ตามขนาดปริมาณ (%) ที่ระบุไว้ที่ข้างกระสอบ

120-160 กรัม ขึ้นอยู่กับความเรียบของหัวลูกปูนที่เก็บมา

ด้านบนด้านเดียว หรือทั้งสองด้านในกรณีที่ด้านล่างของโมลด์เกิดพื้นผิวไม่ได้ระดับ

คนให้น้ำและแคปสโตน เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (เนื้อครีมละเอียด)

หลังจากเปิดถุงแล้วมีการปิดปากถุงให้สนิทจะสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ1ปีหรือนานกว่าขึ้นอยู่กับ สภาพความชื้น

ครอบคลุมหัวลูกปูนทั้งหมดและไม่มีฟองอากาศบนผิวหน้าของแคปสโตน