I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

บริษัท ไฮโดรซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิต คิดค้นและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์มาตรฐานสูง ทั้งน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมทุกชนิด ภายใต้ตราสิ้นค้าและเทคโนโลยีของ ” ไฮโดรซิน (HYDROSYN) ” ซึ่งกิจการได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน และคุณภาพที่แตกต่าง บริษัทฯเป็นทั้งผู้จัดผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีศักยภาพสูงที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย และได้รับมาตรฐานการลงทะเบียนสินค้าจากสถาบันกรมธุรกิจพลังงานในประเทศไทยอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ระดับโลก ที่ได้รับมาตรฐานสากลสุงสุด และเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆที่รับรองมาตรฐานสารหล่อลื่น เช่น สถาบัน API ของอเมริกา, สถาบันของยุโรป ACEA, สถาบันของญี่ปุ่น JASO และ DHD-1เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตเครื่องจักรเครื่องยนต์ (OEM Standard) ของสถาบันต่างๆ อีกด้วย

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% HYDROSYN ให้การสนับสนุนกับการแข่งขันรายการ F2 THAILAND CHAMPIONSHIP

ปั่นฝุ่นกันไปแล้วกับ Zusuki Swift 1200 CC -ผู้ขับ พันธ์ ชาละวัน -ผู้นำทาง ดร.ประกาย น้ำใจทหาร กับการแข่งขันรายการ F2 Thailand Championship สนามที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ 18-19 พฤษภาคม 2562 ผลการแข่งขัน >>อันดับ2 รุ่น Eco Car >>อันดับ3 รุ่น A1 Open >>อันดับ3 รุ่น Super 1500 CC

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% HYDROSYN ให้การสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์จนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% HYDROSYN ให้การสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในรายการ FMSCT Thailand Road Racing 2018 ซึ่งขับขี่โดยวิษุวัต  สูขเกษม สามารถคว้าแชมป์รุ่นหอมหวลกลิ่น 2T-Underbone 130cc ได้สำเร็จ ขึ้นรับมอบรางวัลในงาน FMSCT AWARDS 2018 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา

รายการสินค้า