I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

CAPSTONE

แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต

รายการสินค้า Capstone

CAPSTONE S-630

Capstone S-630 เป็นสเปคที่มีกำลังอัดสูงถึง 9000 psi ซึ่งสเปคนี้จะใช้เวลาเซตตัวประมาณ 40 นาที โดย Capstone S-630 มีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 15.5~16% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 40 นาที ความแข็งของ Capstone S-630 จะขึ้นไปมากกว่า 630 kgf/cm2 หรือ 9000 psi

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน