I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

CAPSTONE

แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต

CAPSTONE

CAPSTONE S-350

เป็นสเปคหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 23~24% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ S-350 จะขึ้นไปมากกว่า 350 kgf/cm2 หรือ 5000 psi

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน