I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

V-6722B | สติ๊กเกอร์ติดรถสะท้อนแสง สีแดง ยี่ห้อ Avery

สินค้าของเรา สินค้าใหม่ล่าสุด V-5720 | สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 นิ้ว x 50 เมตร สีขาว-เเดง สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์กลู SG01 สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรคุณภาพสูง ST02 สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรมาตรฐาน ST01 สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรอีโค่ ST01E สิงห์มอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับ SL01 สิงห์ม่วง 5 ดาว ปูนก่ออิฐมวลเบา SM03

อ่านต่อ

V-6701B | สติ๊กเกอร์ติดรถสะท้อนแสง สีเหลือง ยี่ห้อ Avery

สินค้าของเรา สินค้าใหม่ล่าสุด V-5720 | สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 นิ้ว x 50 เมตร สีขาว-เเดง สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์กลู SG01 สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรคุณภาพสูง ST02 สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรมาตรฐาน ST01 สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรอีโค่ ST01E สิงห์มอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับ SL01 สิงห์ม่วง 5 ดาว ปูนก่ออิฐมวลเบา SM03

อ่านต่อ

CAPSTONE S-700

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-700 Capstone S-700 เป็นสเปคใหม่ที่มีการพัฒนาให้มีกำลังอัดสูงถึง 10000 psi ซึ่งเป็นสเปคที่ให้กำลังอัดได้สูงสุดในปัจจุบัน สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More CAPSTONE S-420 Read More

อ่านต่อ

CAPSTONE S-630

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-630 Capstone S-630 เป็นสเปคที่มีกำลังอัดสูงถึง 9000 psi ซึ่งสเปคนี้จะใช้เวลาเซตตัวประมาณ 40 นาที โดย Capstone S-630 มีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 15.5~16% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 40 นาที ความแข็งของ Capstone S-630 จะขึ้นไปมากกว่า 630 kgf/cm2 หรือ 9000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700

อ่านต่อ

CAPSTONE S-560

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-560 เป็นอีกหนึ่งสเปคที่มีกำลังอัดสูง ซึ่งโครงการก่อสร้างที่มีความสำคัญส่วนใหญ่ของรัฐบาลในใต้หวัน จะใช้ Capstone S-560 ในการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก เช่น ทางรถไฟความเร็วสูง, ทางด่วน, สะพาน เป็นต้น โดย Capstone S-560 มีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 17~18% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ Capstone S-560 จะขึ้นไปมากกว่า 560 kgf/cm2 หรือ 8000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน

อ่านต่อ

CAPSTONE S-420

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-420 เป็นอีกหนึ่งสเปคที่ได้รับความนิยม ด้วยคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความแข็งแรงทำให้ในการก่อสร้างอาคารสูงนิยมเลือกใช้ Capstone ในการเคลือบหัวคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด โดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 21~22% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ S-420 จะขึ้นไปมากกว่า 420 kgf/cm2 หรือ 6000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE

อ่านต่อ

CAPSTONE S-350

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-350 เป็นสเปคหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 23~24% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ S-350 จะขึ้นไปมากกว่า 350 kgf/cm2 หรือ 5000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More CAPSTONE S-420

อ่านต่อ

CAPSTONE S-280

CAPSTONE แคปสโตนสำหรับแคปหัวคอนกรีต CAPSTONE S-280 เป็นสเปคเริ่มต้นของ High Strength Gypsum ที่ใช้สำหรับเคลือบหัวคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด โดยมีอัตราส่วนการผสม Capstone กับ น้ำ 25~26% ซึ่งหลังจากการผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้ว 30 นาที ความแข็งของ Capstone S-280 จะขึ้นไปมากกว่า 280 kgf/cm2 หรือ 4000 psi สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-420 CAPSTONE S-350 CAPSTONE S-280 CAPSTONE S280

อ่านต่อ

TH2643 R | ทับทิมสะท้อนแสงสามเหลี่ยม สีแดง

I Material co.,ltd. บริษัท ไอ แมททีเรียล จำกัด [quadmenu theme_location=”menu-1″] สินค้าของเรา อุปกรณ์และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับรถบรรทุก สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุก | สติ๊กเกอร์ติดผ้าใบ | ป้ายสามเหลี่ยม | ทับทิม รองเท้าเซฟตี้ Capstone สำหรับแคปหัวคอนกรีตทรงกระบอก สินค้าใหม่ล่าสุด EXTRA OIL, MULTI-PURPOSE OIL SPRAY EXTRA CLEAN, BRAKE CLEANER SPRAY EXTRA SPY, LEAK

อ่านต่อ