I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม SP03T

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

– ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
– เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
– รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวนการใช้งาน ได้อย่างสะดวก
– ฉาบได้ลื่นเป็นพิเศษ ช่วยให้ช่างทำงานได้อย่างรวดเร็ว
– มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
– ผสมเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ช่วยยึดประสานเนื้อปูน ลดปัญหาแตกร้าวของผนัง
– ผิวหน้างานที่ได้มีความละเอียดสูง

ขั้นตอนการเตรียมงาน

– พื้นที่ต้องการฉาบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษคอนกรีตและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
– ทำการรดน้ำผนังที่ก่อจนอิ่มตัว ทิ้งไว้ให้หมาดควรสอบถามอัตราการให้น้ำจากผู้ผลิตบล็อคแต่ละยี่ห้อ

 

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน