I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรคุณภาพสูง ST02

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

– ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
– เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
– ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนัง ภายใน และภายนอกอาคาร
– สามารถใช้ได้กับงานปูกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
– ลดการไหลตัวของกระเบื้อง เมื่อปูกระเบื้องบนระนาบแนวดิ่ง
– มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
– สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
– สามารถใช้ได้กับงานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ

ขั้นตอนการเตรียมงาน

พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษปูนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน