I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรีเพชรพลัส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

• ทำงานง่ายขึ้น
• เสร็จงานไวขึ้น
• ได้งานมากขึ้น

คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชรพลัส ผสมง่าย เทง่าย ทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและได้จำนวนงานต่อวันที่มากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งาน ทั้งโรงหล่อขนาดเล็ก (บล็อค ท่อ เสา คาน) งานคอนกรีตทั่วไป และคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อม ประหยัดทั้งเงินและเวลาในการทำงาน อินทรีเพชรพลัสมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์ตาม มอก. 2594-2556 และ ASTM C1157

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน