I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ปูนซีเมนต์

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

ปูนซีเมนต์ชนิด 3 ชนิดถุง 50 กก.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ปาทานประเภท 3 มีคุณสมบัติพิเศษให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้นสั้นช่วยให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอัดแน่นแผ่นพื้นเสาเสาไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ

ให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้นปกติทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน