I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ตราบัวพลัส เป็นปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2595-2556 ชนิด 125 และ ASTM C91 type S (Masonry cement)

ปูนตราบัวพลัสมีคุณสมบัติโดดเด่นเนื่องจากเนื้อปูนมีความละเอียดสูงมากกว่าปูนผสมทั่วไป เนื้อปูนเหนียวนุ่มและมีการอุ้มน้ำสูง ฉาบลื่น เบาแรง ไม่ต้องใส่น้ำยาช่วยฉาบ ใช้ฉาบได้ทั้งผนังอิฐมอญและอิฐบล็อก

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน