I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ตราบัวซูเปอร์เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550

ปูนซีเมนต์ตราบัวซูเปอร์เป็นปูนซีเมนต์ผสมสูตรเข้มข้น ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เนื้อปูนเข้มข้น เหนียวแน่น เพิ่มแรงยึดเกาะ ด้วยเนื้อปูนเพียง 40 กก. สามารถให้งานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กก. เหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน