I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ปูนราชสีห์ซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนราชสีห์ซูเปอร์ ปูนซีเมนต์ 40 กก. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ผสมสูตรใหม่ (MIXED CEMENT) ที่เพิ่มความเข้มข้นมากกว่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป ด้วยปริมาณปูนเพียง 40 กก. สามารถใช้งานได้เทียบเท่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป (50 กก.) ผลิตขึ้นให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก.80-2550 สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More

อ่านต่อ

ปูนราชสีห์เขียว

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนราชสีห์เขียว ปูนซีเมนต์ 50 กก. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ตราราชสีห์เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ผลิตได้ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 80-2550 ปูนซีเมนต์ตราแอพ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More CAPSTONE S-420 Read More

อ่านต่อ

ปูนราชสีห์แดง

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนราชสีห์แดง ปูนซีเมนต์ 50 กก. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE I) ที่ผลิตขึ้นให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. 15 เล่ม 1-2555ประเภท 1ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM C 150-07 TYPE I ของประเทศสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE

อ่านต่อ