I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: ใช้สำหรับงานเกร้าท์คอนกรีตที่ต้องการรับกำลังสูง เช่น งานเกร้าท์ใต้ฐานสะพาน ฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ ฐานโครงสร้างขนาดใหญ่ เกร้าท์ซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง  สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More CAPSTONE

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป ซ่อมรูโพรงช่องว่างในคอนกรีต งานเกร้าท์แท่นเครื่องจักร เสาคอนกรีต เสาเหล็ก รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต รอยต่อโครงสร้าง สามารถเทที่ความหนา 10 ถึง 100 มิลลิเมตร• ไหลตัวดี • ไม่เยิ้ม • ขยายตัวเพื่อชดเชยการหดตัว สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 280 KSC

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 280 KSC รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 KSC

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 KSC รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 KSC ทรงลูกบาศก์สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด240 KSCทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับพื้น

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับพื้น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: ปูนเทปรับระดับพื้น อินทรีมอร์ตาร์ 31 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้ปูนเทไหลลื่น ปรับระดับได้ง่าย มีระยะแห้งที่เหมาะสม ได้พื้นที่แข็งแรงทนทาน สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: กาวซีเมนต์อินทรีไทล์ฟิกซ์ โปร 41 คือ กาวซีเมนต์ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานปูกระเบื้อง ทาให้ปูนกาวเหนียว ยึดเกาะกระเบื้องได้ดีกระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตาแหน่งกระเบื้องอย่างเพียงพอ และไม่หลุดร่อน สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนก่ออิฐมวลเบา

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ ปูนก่อทั่วไป รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 21 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานก่อ ทำให้ปูนก่อเหนียว มีการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่มเบามือมีระยะแห้งตัวที่เหมาะสม จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนก่อทั่วไป

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ ปูนก่อทั่วไป รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 21 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานก่อ ทำให้ปูนก่อเหนียว มีการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่มเบามือมีระยะแห้งตัวที่เหมาะสม จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนฉาบแต่งผิวบาง พิเศษ(สกิมโค้ท) สีเทา

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ ปูนฉาบแต่งผิวบาง พิเศษ(สกิมโค้ท) สีเทา รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์: ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ(สกิมโค้ท) สีเทา ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ สีเทา อินทรีมอร์ตาร์ 16Gปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป(สกิมโค้ท) สีเทา ใช้สำหรับฉาบบางเพียง 0.5-2 มม. กับผิวคอนกรีต ผิวปูนฉาบ, ผิวชิ้นงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ, ยิปซั่มบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ

อ่านต่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรี มอร์ตาร์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์:   ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติความอุ้มน้ำทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More

อ่านต่อ