I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500)

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  คือกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือพนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้พอเหมาะ สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องปูได้ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อนหรือ หินแกรนิต  สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630

อ่านต่อ

ปูนฉาบผิวคอนกรีต ทีพีไอ (M100C)

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนฉาบผิวคอนกรีต ทีพีไอ (M100C) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  คือปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ เช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตามาตรฐาน มอก.1776-2542 (ฉาบผิวคอนกรีต CO) ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ฉาบบนผนังคอนกรีต หรือบนผนังบล็อกมวลเบาที่ต้องการการยึดเกาะสูง เช่น บล็อกมวลเบาแบบ CLC   สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร   สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More

อ่านต่อ

ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป ทีพีไอ (M100)

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป ทีพีไอ (M100) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวผนัง  ที่ต้องการความประณีตสวยงามเนื้องานที่ได้จะมีความเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 (ฉาบละเอียด) ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read

อ่านต่อ

ปูนฉาบผิวบาง SUPER SKIM COAT TPI (M650)

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนฉาบผิวบาง SUPER SKIM COAT TPI (M650) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง มีส่วนผสมของสารรักษาระดับความชื้นในบรรยากาศทำให้ห้องไม่อับชื้น และมีส่วนผสมของสารดักจับมลพิษในอากาศทำให้บรรยากาศสดชื่นปลอดภัย ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน ใช้ฉาบเป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ปกปิดผนังปูนฉาบที่มีเม็ดทราย รอยแตกลายงา และผิวฉาบที่ไม่สม่ำเสมอ กันซึมน้ำได้ ทำเป็นผนังเปลือย และสามารถทาสีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ_NP101S/NP101M/NP104

อ่านต่อ

ปูนฉาบผิวบาง Skim Coat TPI (M650F)

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนฉาบผิวบาง Skim Coat TPI (M650F) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นปูนสำหรับงานฉาบบางทำงานด้วยเกรียงขัดมันใช้เป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเป็นพิเศษความคิดเห็นที่มีเม็ดทรายรอยแตกลายงาและผิวที่ไม่ผสมน้ำได้ สต็อกซูเปอร์สเปี้ยลอาร์เมอร์ทีพีไอ NP101S / NP101M / NP104 ทับได้โดยไม่ต้องโรลเพิ่มความเรียบสวยงาม คำแนะนำการใช้งาน:  สามารถใช้งาน  ได้ทั้งการอ่านการอ่านการตีความกฎหมายหรือรอยตำหนิ ได้ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630

อ่านต่อ

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M403

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M403 รายละเอียดผลิตภัณฑ์   เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต  เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 280 KSC ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้นปรับระดับ เสาเอ็น-ทับหลังถนน ลานจอดรถและคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630

อ่านต่อ

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M402

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M402 รายละเอียดผลิตภัณฑ์  เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นนโยบายเมื่อเทียบกับน้ำที่กำหนดสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นสามารถรับแรงอัดได้รวม 180 KSC  สอนการใช้งาน:  ใช้จัดทำสำหรับงานขนาดเล็กทั่วไปเทพื้นระดับ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More CAPSTONE S-420 Read More

อ่านต่อ

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Lean Crete) M401

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Lean Crete) M401 รายละเอียดผลิตภัณฑ์  เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC  ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560

อ่านต่อ

ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ทีพีไอ (M400)

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ทีพีไอ (M400) รายละเอียดผลิตภัณฑ์  เป็นผลิตภัณฑ์ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในการเทพื้น โดยเนื้อปูนมีความข้นเหลวสม่ำเสมอ มีสารเคมีช่วยในการไหลตัวได้ดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานเทปรับระดับพื้นคอนกรีต ความหนาตั้งแต่ระดับบางสุด3-5 เซนติเมตร เพื่อปรับระดับพื้นให้มีความสท่ำเสทอก่อนการเตรียมงานต่อไป เช่น งานปูกระเบื้อง ปูปาเก้ ปูลามิเนต ฯลฯ สามารถเทและปรับผิวหน้าด้วยการขัดหยาบ หรือโรยปูนผงเพื่อขัดมัน  หรือใช้ในงานคอนกรีตพิมพ์ลายได้ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read

อ่านต่อ

ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M210)

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M210) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย  ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More CAPSTONE S-420 Read

อ่านต่อ