I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

อินทรีดำ​ ปูนซีเมนต์กำลังอัดสูง

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรีดำ​ ปูนซีเมนต์กำลังอัดสูง รายละเอียดผลิตภัณฑ์            อินทรีดำ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งช่วยให้สามารถถอดแบบหล่อออกเร็วได้เนื่องด้วยการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมที่สุด ​ด้วยพฤติกรรมการทำให้แข็งที่เหมาะสมที่สุดของ อินทรีดำจึงสามารถทำให้พื้นผิวคอนกรีตเสร็จเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานสำเร็จรูป​​ลักษณะเฉพาะของ อินทรีดำทำให้เหมาะสำหรับคอนกรีตสำเร็จรูประดับมืออาชีพ เช่น ส่วนของสะพาน, เสาเข็มสำเร็จรูป, คานและเสา, แผงผนัง สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More

อ่านต่อ

อินทรีปูนเขียว

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรีปูนเขียว รายละเอียดผลิตภัณฑ์        อินทรีปูนเขียว สามารถใช้งานได้ดี สำหรับงานก่อ งานฉาบ และงานเท ตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป คุณสมบัติปูนซีเมนต์ผสม อินทรีปูนเขียว ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE

อ่านต่อ

อินทรีทอง

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรีทอง รายละเอียดผลิตภัณฑ์           • ทนทานยิ่งกว่า         • เรียบเนียนยิ่งขึ้น         • ทำงานง่ายกว่าที่เคย         • มั่นใจได้ไม่ต้องแก้งาน         • สีขาวนวล         • ประหยัดต้นทุน คุณสมบัติ               ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบละเอียดพิเศษ อินทรีทอง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานอเมริกา ASTM C91 ประเภท N และ มอก. 2595-2556

อ่านต่อ

อินทรีซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรีซูเปอร์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์   • ถุงใหม่กันชื้น…มั่นใจสูงสุด เพิ่มความมั่นใจสูงสุด ด้วยถุงใหม่กันชื้น   • เพิ่มความคุ้มค่า คุณสมบัติปูนซีเมนต์ผสม อินทรีซูเปอร์ สูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นพิเศษ จนได้สูตรเข้มข้น ทำให้เนื้อปูน มีคุณภาพสูง ฉาบลื่นเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น สินค้าที่ใกล้เคียงกัน

อ่านต่อ

อินทรีเพชรพลัส

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรีเพชรพลัส รายละเอียดผลิตภัณฑ์ • ทำงานง่ายขึ้น • เสร็จงานไวขึ้น • ได้งานมากขึ้น คุณสมบัติปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชรพลัส ผสมง่าย เทง่าย ทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและได้จำนวนงานต่อวันที่มากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งาน ทั้งโรงหล่อขนาดเล็ก (บล็อค ท่อ เสา คาน) งานคอนกรีตทั่วไป และคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อม ประหยัดทั้งเงินและเวลาในการทำงาน อินทรีเพชรพลัสมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์ตาม มอก. 2594-2556 และ ASTM C1157

อ่านต่อ

อินทรีแดง

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ อินทรีแดง รายละเอียดผลิตภัณฑ์         • ทำงานง่ายเนื้อปูนนุ่ม เบามือ         • ทำงานง่ายปูนลื่น ไม่ติดเกรียง         • ทำงานง่ายเนื้อปูนเหนียว ยึดเกาะอิฐหรือผนังได้ดี         • ลดโอกาสผนังแตกร้าว         • ได้ประสิทธิภาพทำงานที่มากขึ้น         • งานก่อ งานเท มีความแข็งแรง ทนทางยิ่งขึ้น คุณสมบัติ                ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ปรับสูตรใหม่ มีสารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ อีกทั้งยังพัฒนา เม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น

อ่านต่อ

บัวแดงเอ็กซ์ตร้า

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ บัวแดง เอ็กซ์ตร้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ป็นปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ประเภท I ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความคงทนถาวร งานคอนกรีตที่ต้องการการถอดแบบเร็ว และงานหล่อขึ้นรูปประเภทต่างๆ เช่น งานคอนกรีตบล็อก หล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่ออัดแรง งานหล่อท่อระบายน้ำ เป็นต้น 

อ่านต่อ

บัวเขียว

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ บัวเขียว รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ตราบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 ปูนตราบัวเขียวมีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More CAPSTONE S-420 Read More

อ่านต่อ

บัวฟ้า

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ บัวฟ้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ตราบัวฟ้า เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550  ปูนตราบัวฟ้ามีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read More CAPSTONE S-560 Read More CAPSTONE S-420

อ่านต่อ

บัวซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ บัวซูเปอร์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ตราบัวซูเปอร์เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 ปูนซีเมนต์ตราบัวซูเปอร์เป็นปูนซีเมนต์ผสมสูตรเข้มข้น ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เนื้อปูนเข้มข้น เหนียวแน่น เพิ่มแรงยึดเกาะ ด้วยเนื้อปูนเพียง 40 กก. สามารถให้งานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กก. เหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ สินค้าที่ใกล้เคียงกัน CAPSTONE S-700 Read More CAPSTONE S-630 Read

อ่านต่อ