I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์กลู SG01

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์กลู SG01 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – ปูกระเบื้องได้บนพื้นผิววัสดุที่หลากหลาย เช่น เหล็ก , ไม้ , โฟม –

อ่านต่อ

สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรคุณภาพสูง ST02

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรคุณภาพสูง ST02 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนัง ภายใน และภายนอกอาคาร – สามารถใช้ได้กับงานปูกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ – ลดการไหลตัวของกระเบื้อง

อ่านต่อ

สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรมาตรฐาน ST01

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรมาตรฐาน ST01 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ– เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล– ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนัง ภายใน และภายนอกอาคาร– ลดการไหลตัวของกระเบื้อง เมื่อปูกระเบื้องบนผนัง– มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม– สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

อ่านต่อ

สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรอีโค่ ST01E

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรอีโค่ ST01E รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว ทดแทนการใช้ปูนดำ – ปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายในถุง – ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนังซีเมนต์ – มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม –

อ่านต่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับ SL01

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับ SL01 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวนการใช้งาน ได้อย่างสะดวก – ปูนไหลตัวได้ดี ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว – สามารถใช้งานได้ทั้ง

อ่านต่อ

สิงห์ม่วง 5 ดาว ปูนก่ออิฐมวลเบา SM03

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์ม่วง 5 ดาว ปูนก่ออิฐมวลเบา SM03 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – ผสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน – เนื้อปูนเหนียว แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง 2

อ่านต่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนก่ออิฐมวลเบา SM02

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ ปูนก่ออิฐมวลเบา SM02 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – ผสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน – เนื้อปูนเหนียว แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง – ก่อกาวได้บาง ประหยัด

อ่านต่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนก่อทั่วไป SM01

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ ปูนก่อทั่วไป SM01 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – ปูนปั้นขึ้นรูปได้ง่าย ช่วยลดการสูญเสียขณะก่อ – ผสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน – เนื้อปูนเหนียว แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง

อ่านต่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม SP03T

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม SP03T รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวนการใช้งาน ได้อย่างสะดวก – ฉาบได้ลื่นเป็นพิเศษ ช่วยให้ช่างทำงานได้อย่างรวดเร็ว –

อ่านต่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรพรีเมี่ยม SP03P

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรพรีเมี่ยม SP03P รายละเอียดผลิตภัณฑ์ – ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – ฉาบได้นุ่ม ลื่น สะดวกต่อช่าง – มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม – ผสมเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ช่วยยึดประสานเนื้อปูน

อ่านต่อ