I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับพื้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

ปูนเทปรับระดับพื้น อินทรีมอร์ตาร์ 31 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้ปูนเทไหลลื่น ปรับระดับได้ง่าย มีระยะแห้งที่เหมาะสม
ได้พื้นที่แข็งแรงทนทาน

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน