I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนฉาบละเอียด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

      ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละละเอียดพิเศษ และสารเคมี เพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน