I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรี มอร์ตาร์ ปูนก่ออิฐมวลเบา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 คือปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มสมบัติโดยเฉพาะ คุณสมบัติความอุ้มน้ำและการยึดเกาะอิฐมวลเบาที่ดี มีระยะแห้งตัวพอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน