I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรี มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 KSC

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 KSC ทรงลูกบาศก์
สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด240 KSCทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน