I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรีแดง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

        • ทำงานง่ายเนื้อปูนนุ่ม เบามือ
        • ทำงานง่ายปูนลื่น ไม่ติดเกรียง
        • ทำงานง่ายเนื้อปูนเหนียว ยึดเกาะอิฐหรือผนังได้ดี
        • ลดโอกาสผนังแตกร้าว
        • ได้ประสิทธิภาพทำงานที่มากขึ้น
        • งานก่อ งานเท มีความแข็งแรง ทนทางยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ
                ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ปรับสูตรใหม่ มีสารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ อีกทั้งยังพัฒนา เม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น ทำให้การขึ้นงานฉาบง่าย งานก่อและงานเทแข็งแรง ทนทาน ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า
ฝาระบายน้ำ เป็นต้น

 

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน