I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

อินทรีซูเปอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ถุงใหม่กันชื้น…มั่นใจสูงสุด เพิ่มความมั่นใจสูงสุด ด้วยถุงใหม่กันชื้น
  • เพิ่มความคุ้มค่า

คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีซูเปอร์ สูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นพิเศษ จนได้สูตรเข้มข้น ทำให้เนื้อปูน
มีคุณภาพสูง ฉาบลื่นเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน