I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับ SL01

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

– ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
– เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
– รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวนการใช้งาน ได้อย่างสะดวก
– ปูนไหลตัวได้ดี ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
– สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
– ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 11 MPa*

ขั้นตอนการเตรียมงาน

– พื้นที่ต้องการเทต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และเศษคอนกรีต – พรมน้ำบนพื้นผิวให้ทั่ว
– ใช้น้ำยาประสานคอนกรีตทาที่พื้นเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน