I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบทั่วไป SP01

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

– ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
– เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
– รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวนการใช้งาน ได้อย่างสะดวก
– ปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายในถุง
– ฉาบได้นุ่ม ลื่น สะดวกต่อช่าง
– มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
– ผิวหน้างานที่ได้มีความเรียบ เนียน สีสวย
– ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 9 MPa

ขั้นตอนการเตรียมงาน

– พื้นที่ต้องการฉาบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษคอนกรีตและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
– ทำการรดน้ำผนังอิฐที่ก่อจนอิ่มตัว ทิ้งไว้ให้หมาด

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน