I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนก่ออิฐมวลเบา SM02

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

– ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
– เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
– ผสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน
– เนื้อปูนเหนียว แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง
– ก่อกาวได้บาง ประหยัด และได้พื้นที่มาก
– ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 9 MPa* ผนังอิฐที่ก่อแข็งแกร่ง

ขั้นตอนการเตรียมงาน

– พื้นที่ต้องการก่อต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษคอนกรีตและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน