I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

สิงห์มอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ สูตรอีโค่ ST01E

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

– ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
– รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว ทดแทนการใช้ปูนดำ
– ปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายในถุง
– ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนังซีเมนต์
– มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
– สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ขั้นตอนการเตรียมงาน

พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษปูนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน