I MATERIAL CO.,LTD.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 เป็นผลิตภัณฑ์ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในการเทพื้น โดยเนื้อปูนมีความข้นเหลวสม่ำเสมอ มีสารเคมีช่วยในการไหลตัวได้ดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานเทปรับระดับพื้นคอนกรีต ความหนาตั้งแต่ระดับบางสุด3-5 เซนติเมตร เพื่อปรับระดับพื้นให้มีความสท่ำเสทอก่อนการเตรียมงานต่อไป เช่น งานปูกระเบื้อง ปูปาเก้ ปูลามิเนต ฯลฯ สามารถเทและปรับผิวหน้าด้วยการขัดหยาบ หรือโรยปูนผงเพื่อขัดมัน  หรือใช้ในงานคอนกรีตพิมพ์ลายได้

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน