I MATERIAL CO.,LTD.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

ปูนซีเมนต์ชนิด 1 ชนิดถุง 50 กก.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬา และสนามบิน โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน

คุณสมบัติพิเศษ

– ให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน

– เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

– ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม่อัดแรง

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน