I MATERIAL CO.,LTD.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน