I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ปูนก่ออิฐทั่วไป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์:

  • สำหรับงานก่อผนังอิฐทั่วไป เช่น อิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
  • มีมวลผสมคัดพิเศษเฉพาะหลายชนิด ปูนเหนียว ก่อแน่นยึดติดกับอิฐทั่วไปได้ดีแข็งแรง
  • เพิ่มสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ
  • เพิ่มสารช่วยในการยึดเกาะ ทำให้มีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่นยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง
  • เหมาะกับงานพื้นที่กองเก็บน้อย อาคารสูง หรือ งานต่อเติม
  • ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

  • ผนังอิฐมอญ ก่อหนา 1 – 1.5 ซม. ได้พื้นที่ 1.0 ตร.ม.
  • ผนังอิฐบล็อก ก่อหนา 1 – 1.5 ซม. ได้พื้นที่ 2.1 ตร.ม.
  • ผนังอิฐขาว ก่อหนา 1 – 1.5 ซม. ได้พื้นที่ 1.9 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน