I MATERIAL CO.,LTD.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ ( สูตรใหม่) เป็นปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ และงานฉาบ ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบ ในเนื้อปูนมีความเหมาะสมของสัดส่วนระหว่าง ปูนซีเมนต์กับสารเคมีคุณภาพพิเศษสำหรับงานก่อและงานฉาบ   ทำให้เนื้อปูนสามารถไหลลื่นได้ดีขึ้น เนื้อปูนเหนียวและลื่นมาก ให้การยึดเกาะที่ดี เนื้อปูนฉาบมีการอุ้มน้ำสูง ป้องกันการแตกร้าวได้ดี ไม่หลุดล่อน คงทนถาวร ทำงานง่าย เบาแรง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาที่พบจากการใช้ปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน