I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 ท่าเทียบเรือสำหรับงานฝึกซ้อมทั่วไปไม่เหมาะสำหรับสวดมนต์หรือเรียกใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคารตามมาตรฐานมอก. 1776-2542 (มอร์ตาร์สำหรับโบ้)

คำแนะนำการใช้งาน:  ไม่เหมาะสำหรับสวดมนต์หรือดูบล็อคใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน