I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  คือปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ เช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตามาตรฐาน มอก.1776-2542 (ฉาบผิวคอนกรีต CO)

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ฉาบบนผนังคอนกรีต หรือบนผนังบล็อกมวลเบาที่ต้องการการยึดเกาะสูง เช่น บล็อกมวลเบาแบบ CLC   สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน